Označevanje obutve

Sestavni deli obutve

Definicija Piktogram Pisna oznaka
Zgornji del je zunanje lice sestavnega dela, ki je pritrjen na zunanji del podplata. Zgornji del SI zgornji del
Podloga in vložek (steljka) sta podloga zgornjega dela in vložek (steljka), ki sestavljata notranjost obutvenega izdelka. Podloga SI podloga in vložek
Podplat je spodnji del obutvenega izdelka, ki predstavlja hodno površino in je pritrjen na zgornji del. Podplat SI podplat

Uporabljeni materiali

Piktograme materiala je treba prikazati na oznaki poleg piktogramov, ki se nanašajo na tri glavne sestavne dele obutve, kot so specificirani v prvem odstavku 2. člena in prvem delu te priloge.

Definicija Piktogram Pisna oznaka
Usnje je splošen izraz za kožo z značilno, bolj ali manj nespremenljivo vlaknato strukturo, ki je strojena, da postane odporna proti razkroju. Dlake ali volna so lahko odstranjene ali ne. Usnje je lahko narejeno tudi iz kože, ki jo pred ali po strojenju cepimo ali razdelimo na vzdolžne plasti. Če strojeno kožo mehansko in/ali kemijsko razgradimo na vlaknate delce, koščke ali prah in iz njih s pomočjo ali brez vezivnega sredstva ponovno izdelamo ravne ali drugače oblikovane izdelke, takih izdelkov v nobenem primeru ne moremo šteti za usnje. Če je površina usnja na kakršen koli način prekrita z dodelavnimi nanosi ali če je nanjo nalepljena folija, ti naneseni površinski sloji ne smejo presegati debeline 0,15 mm. Tako definiramo vse vrste usnja, ne da bi prišli v nasprotje z drugimi pravnimi določili, kot npr. Washingtonsko konvencijo. Usnje SI usnje
Krito usnje je usnje, na katerem debelina vseh površinskih nanosov ne presega ene tretjine debeline izdelka, presega pa 0,15 mm. Krito usnje SI krito usnje
Tkani ali netkani tekstilni materiali iz naravnih ali umetnih vlaken (tekstil) pomeni vse proizvode, ki jih obravnava predpis o navajanju surovinske sestave in tekstilnih imenih. Tekstil SI tekstil
Vsi drugi materiali Drugi materiali SI drugi materiali

Na obutvi je po zakonu potrebno zapisati naslednje oznake:

  • piktograme ali pisne oznake glavnih sestavnih delov obutve,
  • piktograme ali pisne oznake materialov, ki se nanašajo na glavne sestavne dele obutve,
  • tip izdelka (artikel),
  • velikostno številko.

V skladu s pravilnikom (Ur. l. št. 55/2009) se te oznake podajajo, kadar materiali predstavljajo:

  • vsaj 80 % površine zgornjega dela,
  • vsaj 80 % površine podloge ali vložka,
  • vsaj 80 % površine podloge ali vložka,
  • vsaj 80 % prostornine podplata.

Kadar del obutve vsebuje manj kot 80 % navedenega materiala, je treba navesti tudi druge materiale.